Wsparciepsychologiczne.pl
Strona główna

W naszym gabinecie proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii długoterminowej, terapii par oraz ze wsparcia psychologicznego, rozumianego jako pomoc - poradnictwo - counselling - w bieżącej sytuacji życiowej.

Poradnictwo  to forma pomocy psychologicznej
skierowana głównie do osób poszukujących wsparcia w aktualnych trudnościach, w rozwiązaniu różnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich relacji z  bliskimi.  Nie każdy kontakt z psychologiem oznacza konieczność psychoterapii. Znaczna część pomocy psychologicznej to counselling.

Psychoterapia  dotyczy w większym stopniu oddziaływania w obszarze klinicznym. Skierowana jest do osób, które borykają się np. z zaburzeniami nastroju lub potrzebują długotrwałej pracy nad zmianą schematów funkcjonowania w relacji ze sobą lub innymi.

W obu tych przypadkach kontakt z psychologiem i jego wsparcie może pomóc w głębszym zrozumieniu sytuacji, czasem w znalezieniu rozwiązania lub uświadomieniu sobie potrzeby pracy psychoterapeutycznej albo pomocy medycznej. Obecność psychologa w trudnych sytuacjach może być wsparciem w przejściu przez trudną sytuację życiową lub początkiem zmiany.

Jesteśmy istotami psycho-fizycznymi i nasza fizyczność ma ogromny wpływ na funkcjonowanie psychiczne. Dlatego proponujemy Państwu także wsparcie dietetyka-fizjoterapeuty.

 
https://www.facebook.com/WsparciePsychologiczne